TL-høyttaler på drodle-stadie (uferdig)

Vurderer å lage en kule i laminert 27 mm eik eller MDF. Diameteren bør være ca 30 cm utvendig, slik at jeg får plass til et 6,5″ element og samtidig beholde kuleformen mest mulig. Vurderingen som jeg må gjøre er om jeg bør forandre vinkelen på kuttet i hver plate slik at bearbeidingen blir enklere.

 

Har et gammelt design som har fulgt meg i sikkert over 23 år, men som har blitt lagt til side. Nå har jeg mulighet til å børste støvet av designet, og tilpasse kulen inn i designet.

 

Har vært inne på tanken å bruke fulltone eller coax-element, men har fått en følelse av at separate elementer er enklere å få til lydmessig. Volumet i kulen blir selvsagt for lite, så volumet i resten av kassen må også brukes. Den største utfordringen som jeg ser i konstruksjonen er overgangen ifra kule til kasse, og bearbeiding av eikekula, da jeg ikke har dreiebenk.

 

Får jeg ikke dreiet kula hos noen, må jeg lage til noe provisorisk 🙂

Clas Ohlson har det jeg event. trenger av lager-bakker osv(ofrer drev og tannhjul/kjede ifra den gamle sykkelen til guttungen som han har vokst ifra).

 

Kikket litt på sidene til troelsgravesen, og fant et 2-veis prosjekt som kunne passe til mitt design. Volum, lengde på TL-kassen og elementene er prismessig overkommelig. Har ikke laget en transmisjon-line før, så dette kunne vært interessant. Prosjektet som jeg refererer til heter: studio 101 og bruker ss 18W/8542-00 og seas 27tffc.

 

Teori om Transmisjon Line

Et annet forslag er Thor med seas-elementer, men her er det 2 bass/mellomtoner

THOR was designed by Dr. Joseph D’Appolito, who is world-renowned for his pioneering work on MTM-based loudspeaker configurations.
He offers the following comments on THOR:

«Transmission Line loudspeakers have long enjoyed a small, but dedicated following. The advantages of TL’s are well known. They are essentially non-resonant enclosures, producing a deep, well-controlled bass response.           For a given driver, bass response will extend well below that produced with either a vented or sealed enclosure using the same driver. Above a few hundred Hz, the line filling material completely absorbs the driver backwave, giving the TL an open, non-boxy sound.»

 

Studie 101 tegninger ifra troelsgravesen

  

 

En grovskisse av mitt prosjekt:

 

Gjort om litt på kanalen, slik at «kula» går fri. Dette forenkler monteringen av kula(deler av kanalen ble tegnet for trang ser jeg).

 

Tilpasset formen på Transmission Line-kanalen. Ser ingen ulempe i at kanalen begynner å ligne en saxofon ifra siden 🙂

Ved å ha myke buer i kanalen får man også utnyttet coanda-effekten maksimalt uten å skape for mye ripple i luftstrømmen 🙂

Må fortsatt utvide kanalen mer, hvis jeg skal følge grunnregelen for TL-kanalen(startarealet i kanalen bak elementet bør ha det dobbelte av membranarealet, og reduseres ifra 3:1 frem til munningen. Lengden på kanalen skal være 1/4 av bølgelengden til elementets fs). Men, dette harmonerer ikke med mange andre konstruksjoner, så det blir en del prøving og feiling.

 

Slisset 9mm MDF plater er allerede bestilt : )

 

Fleksibel MDF  9mm x 1200mm x 2400mm:

Det er vel sikkert 10 år siden jeg lagde et høyttalerpar med MDF fleksiplate. Den gangen laminerte jeg to plater mot hverandre med epoxy i mellom. Dette ble en av de stiveste kabinett-konstruksjoner som jeg har lagd. Epoxyen blir hardt som glass, og flyttet egen-resonansen langt opp i frekvens. I mitt transmission line-prosjekt, har jeg tenkt å bruke fleksibel MDF i selve kanalen.

   

 

Platene som var bestilt kom med slissene i bredderetning, noe som passet meg utmerket(selv om slissene ble bestilt i lengderetning). Ved splitting av plater er det veldig viktig å understøtte platen som blir kappet av, ellers kan slissene gi etter.

  

Det er ingen problemer å bøye MDF i en radius på 12 cm, en kan sikkert klare 10 cm også, men til mitt prosjekt holder dette.

 

Ved splitting av plata i en slisse vil jeg igjen anbefale den Japanske trekksagen.

 

Dessverre har platene visstnok blitt så populære at prisen er deretter. 1 plate koster 700,-  med frakt hos trevare-forhandleren 🙁

(350 kr pr kasse med MDFer vel akkurat godkjent)

Til mitt prosjekt holder 1 plate i massevis til begge høyttalerne da innvendig bredde på kassene kun blir 13-15 cm.

 

Tenkte å lage en fleksibel mal av TL-kanalen med riktige mål på start og slutt areal. Dette gjør at jeg kan forme kanalen i forskjellige buer og radier uten å måtte tenke på om arealet blir opprettholdt. Den minste biten til venstre er portstørrelsen, mens den største biten på høyre side er startarealet nærmest høyttalerelementet. Forholdet er 1:3. Lengden på malen er 2,3 meter.

Kuttet av en strimmel med MDF-fleksiplate og saget et senterspor i treplaten som skal splittes opp. Sentersporet har da samme bredde som MDF-plata når slissene er tatt vekk. Dette gjør at avstandsklossene til malen kan slås fast i MDF.

 

Her er alle avstandsklossene på plass.

 

Her ser man fordelen med malen. Arealforholdet i kanalen blir tilnærmet opprettholdt, selv om kanalen bøyes.

 

Når kanalen er formet riktig, kan jeg tegne et riss utvendig og innvendig ved å følge avstandsklossene.

 

Her nærmer jeg meg formen som jeg skal bruke. Kan fortsatt ha mindre diameter i den skarpeste svingen.

 

Hvis man ser på kladdebildene av kassen tidligere, ser man raskt fordelen med en fleksibel mal. Proporsjonene blir mye riktigere med malen.

Har lagt «ryggraden» på silhuetten av høyttaleren. Måtte gjøre høyttaleren 5 cm dypere for å få kanalen i riktig avstand. «Ryggraden» er 20-30 cm for lang. Dette er gjort bevisst, da fs og element ikke er bestemt enda. Størrelsen på høyttaleren er ikke fastsatt enda.

 

Merket av «ryggraden» før jeg fjernet den, og tegnet av kanalen. Nå har kanalen riktig proposisjoner.

 

Kjøpte først noen gulvspon til å lage eksperimentkasser av. Klippet TL-kanalen vekk ifra malen, og lagde en ny mal for oppmerking av sideplater.

 

Merket av malen på to gulvspon og kuttet disse ut med rotterumpa.

 

Siden kula som elementet skal stå i ikke blir laget i første omgang, blir kasseformen forenklet ved elementet.

Skjært ut sideplater til den midtre delen av TL-kanalen som MDF-platen skal bøyes rundt.

 

Freste et spor rundt sideplatene slik at MDF-plata blir felt inn i sideplatene.

 

Ved enden nærmest til venstre blir sideplata kuttet av og erstattet med hel ved, siden MDF-platen blir for stiv til å få den rundt den krappeste svingen.

 

Ser det har kommet noen fulltone-elementer hos Dynabel som kanskje kunne vært aktuelle. Spørsmålet er om de egner seg til TL-høyttalere.

 

Ankepunktet her er at FS ligger for høyt. Ellers er frek. gangen nær perfekt.

 

 

 

 

 

 

01.01.11

Da er FA22RCZ ifra Seas bestilt i håp om at den kan fungere i TL-kasse. Hvis dette ikke fungerer, beholder jeg designet men lager en reflekskonstruksjon 🙂

 

07.01.11

Da var FA22RCZ kommet!

 

Kommer til å følge med på forumene på nettet for å se om det kommer noen løsninger som fysisk kan matche designet mitt. Ingenting er avklart enda 🙂

Det virker som om de utenlandske forumene kan ha kommet lengre i utviklingen av høyttalerkasser enn i Norge.