18. juli 2024

Akustikktiltak med OmniMic V2

OmniMic V2

Denne siden er et forsøk på å bli kjent med akustikkmålinger og enkle akustikktilltak.

Dette er et prøve og feile prosjekt som vil endre seg med erfaringen som kommer underveis.

Etter å ha blitt inspirert av flere lyd teknikere på AVforumet og hifiSentralen, måtte jeg også prøve å gå litt mer vitenskapelig til verks når det gjelder akustikkbehandling av lyd og bilderommet mitt. Det mest hørbare forskjellen som jeg så langt har fått til akustisk uten bruk av måleutstyr er å montere en akustikkplate i senter på bakvegg. Denne akustikkplata fjernet all ekko som kom i fra det gamle lerretet når jeg satt i sweetspot.

Akustikkplatene i taket som har spotter er ikke plassert ut ved hjelp av måleutstyr, men er montert etter skjønn og er ikke kritisk plassert ut. Derfor var det på tide å gå litt mer vitenskapelig til verk.

Fikk en pakke på døra i dag i fra Dayton Audio USA. I pakken lå det en OmniMic V2 måle mikrofon og et mikrofon stativ. I tillegg fulgte det med en fet blekke (337 sider) i fra Parts express. Blir ikke vanskelig å vite hva jeg kommer til å lese på senga i kveld 🙂

n

Mikrofon stativet har en helt grei kvalitet. (fulgte med gratis ved kjøp av OmniMicen). Stativet er tungt og er helt i metall. Videre har stativet en teleskop ut rigger og teleskop høyde justering.

OmniMicen kommer i en plast koffert med et lite 3 beinet stativ og en lengre usb kabel. Videre følger det med en oppbevarings taske for utstyret og softwear for mikrofonen og en egen testplate med frekvenssweep, rosa støy og diverse andre test spor.

 Montert mikrofonen og satt stativet i sammen.

Plasserte stativet med mikrofonen så nærme sweetspot som mulig for å se hvordan målingene vil være i sweetspot.

Softwear ble lakt inn på en eldre bærbar pc som et forsøk for å se hvordan det fungerer. Satte pc’n i hjørne på SVS’en under målingene for å unngå at jeg forstyrret målingene. Kan nevne at når du har koblet til Omnimicen via usb er det bare og åpne programmet, registrere serienummeret på Omnimicen i programmet hvor den da henter en kalibreringsfil fra en database. Det er alt som skal til for å begynne å bruke programmet.

I programmet kan man velge mange forskjellige målefunksjoner. Programmet vil ved valgt måletype referere til et test spor på en vedlagt cd som du må avspille på det anlegget som du vil foreta målinger i fra. F.eks hvis jeg vil måle frekvens responsen i rommet, får jeg beskjed om å sette på spor 2 som da avspiller en sweep tone hvor resultatet vises i sanntid på pc. (Du kan selvfølgelig ta snapshoots av kurver underveis når det passer for deg)

Før jeg begynner med målingene vil jeg si at jeg selv er helt i startfasen når det gjelder akustikkmålinger av rom, derfor blir det endel prøve og feiling. Som kildereferanse til forklaringer som blir beskrevet i denne tråden er AVforums miniguide for rommålinger brukt. Har ikke tenkt å finne opp kruttet på nytt 🙂

Bildet under viser frekvens responsen i fra Musik Angel og Seas høyttalerne som jeg lagde sist. Høyttalerne står nå med kraftig toe in.

Kurven under har 1/3 oktav glatting. Dette blir litt for grovt så jeg har på neste bilde endrett oppløsningen.

Har her endrett oppløsningen til 1/6 oktav glatting.

Som man ser på kurven har jeg et kraftig fall i bassen ved 80 Hz men med tanke på at høyttaler elementet er på 5 tommer må jeg si at det spiller bedre en det måler. Må prøve på å endre plasseringen i rommet for å finne ut om jeg kan hente mer nivå ved 80 Hz. Dette er grunnen til at jeg kjøpte dette utstyret, nå kan jeg i sanntid flytte høyttaleren rundt og samtidig lese av endringen i frekvensgangen samtidig. (nivået mellom 40 og 60Hz er heller ikke dårlig hvis man legger referanse linjen på 65 db horisontalt over hele frekvens responsen)

Videre ser jeg at nivået synker raskt etter 10k Hz. -6 punktet ligger vel ved 15k Hz. Overraskelsen slik jeg ser det er jevnheten mellom 500 og 10k Hz. (ved 1/3-1/6 glatting)

Må si at den opplevde frekvensgangen og de målingene som er gjort harmonerer bra med unntak av nivå hullet ved 80Hz.

Slik jeg leser av kurven ligger jeg innenfor + – 4 db pr oktav i fra 100 til 15000 Hz. Får jeg rettet ut dippen ved 80 Hz vil jeg kunne oppnå +- 4 db i fra 30 til 15000 Hz hvis målingene stemmer 🙂 Ikke dårlig med 2 stk. 5 tommers bass/mellomtoner.

Anser en glatting på 1/6 oktav som det mest reele og arbeide ut i fra, men tar med kurver med høyere oppløsning  for å vise hva utstyret kan.

 

1/48 oktav glatting.

1/96 oktav glatting.

 

Regner med at sweetspot mot bakvegg vil ha mye å si for målingene. Kommer tilbake med flere målinger etter hvert:)

 

 

17.03.13

 

For å få bukt med dippen ved 80 Hz ville jeg prøve å flytte sweetspotten lengre bak mot bakveggen i håp om at det ville rette seg noe. 3 foten ble satt på mikrofonen og mikrofonen ble plassert en tanke lavere men ganske nær den forrige plasseringen. Sofaen ble flyttet 45 cm lengre bak.

 

Kurven under (med 1/6 oktav glatting)  er før jeg flyttet sofaen.

 

Dette er kurven etter flytting av sofaen. Ser at jeg har hatt høyere volum under avspillingen av testsignalet. (økt i fra 65 til 70 db i snitt)

1/6 db oktav glatting. Pga at jeg har hatt høyere volum under avspillingen er db skalaen blitt grovere. Dette gjør at kurven ser bedre ut en det den er i forhold til kurven over. Men en ser tendensen.

 

Ved å flytte sofaen nærmere bakvegg reduserte (hevet) jeg dippen ved 80Hz med ca 5db. Kurven har generelt blitt rettere, men målingene under 50Hz tar jeg med en klype salt. Det at diskanten har rettet seg litt opp kan skyldes vinklingen (toe in ) i forhold til mikrofonen, men vil ikke si noe håndfast da det er for mange variable faktorer som spiller inn. Har fortsatt mye å sette meg inn i før jeg kan konkludere. Mener selv at en frekvensgang som heller svakt nedover i fra 300Hz til 16.000KHz vil være mest ørevennlig.

 

 

25.03.13

Har gjort noen flere forsøk på å forandre frekvensresponsen i rommet for å bli kvitt dippen ved 80Hz. Ommøbleringen i rommet vil bli for omfattende og den lydmessige gevinsten veier ikke opp den upraktiske plasseringen som måtte til. I tillegg ble andre faktorer i lyden så endret at jeg måtte ta noen avveininger. Målingen som er gjort på bildet over er ikke direkte hørbart negativt, men en flatere frekvensgang er ikke å forakte.

 

Mikrofonen er satt tilbake i stativet og sofaen står slik den sto i utgangspunktet. Dette oppsettet blir fast under alle målingene fremover.

RT60

RT60 Reverberation (gjenklang) er et mål på hvor fort lyd refleksjoner dør ut i et rom, og vil være frekvensavhengi av lyden i tillegg til størrelsen og formen på rommet. I tillegg vil all møblering i rommet spille inn sammen med alle forskjellige overflater som befinner seg i rommet . Feks golvtepper, betong vegger, vinduer, tak himlinger.

En bra avtagende gjenklangs kurve vil avta med 40db eller mere med en ganske ret kurve i fra venstre til høyre i en oppmålt graf. På bilde under har jeg kjørt en sweep test i fra 70Hz til  5.657 KHz altså en test som går over 6 oktaver. Ved å tegne en parallell linje (den røde linjen) i fra 0 punktet til grafen har nådd -60db vil man kunne lese av RT60 verdien som sier en del om hvor lang gjenklangen er i rommet mellom 70Hz og 5.657 KHz målt i millisekunder.

RT60 verdien i denne sammenhelgen er 356.35 millisekunder altså 0.35 sekunder. Noen ganger kan grunnstøyen i rommet være så høyt at den vil blande seg inn i kurven slik at -60 db punktet kan ikke oppnås. I de tilfellene kan man bruke T30 verdien som er et annet ord for -30 db.

I mitt tilfellet er RT60 verdien 0.35 sekunder noe som er helt etter boka verdimessig. RT60 målinger bør ikke sees som en absolutt fasit da det er mange diskusjoner på nettet hvor de fleste mener at rommene i de fleste sammenhenger er for små til at RT60 vil ha en betydning. I dette tilfelle vil jeg vel si at en får en indikasjon på om deler av frekvens spekteret henger mere igjen tidsmessig en andre deler.

 

 

Bass Decay  (bass avtagende gjenklangskurve)

Mye av det samme, men her er det frekvenser mellom 20 til 500Hz som måles. Gjenklangstiden sees i den vertikale søylen til venstre. Man ser at ved 80Hz som er problem området mitt i bassen, er gjenklangen kort siden det er lite energi ved dette området.

 

Harmonisk forvrengning.

Rød kurve: 2 harmonisk, lilla kurve: 3 harmonisk, grønn kurve: 4 harmonisk, blå kurve: 5 harmonisk, sort kurve 6 harmonisk.

Måling av harmonisk forvrengning skal i utgangspunktet tas nær høyttaleren for å unngå reflektert lyd i fra rommet. Det gjorde ikke jeg, jeg målte i fra sweetspot som et forsøk og for å se hvordan kurven ble. Slik jeg tolker kurvene er forvrengningen ganske gjevn i fra 150Hz til 10KHz. Denne kurven må ikke taes høytydelig da jeg ikke har satt meg dypere inn i dette.

 

En støy analyse av rommet uten kanalvifte og kjøleskap på. (står i andre delen av rommet)

Med kanalvifte og kjøleskap på:

 

28.03.13

For å unngå tidlig refleksjoner (refleksjoner som kommer før 30 millisekunder) i rommet må refleksjoner undertrykkes med mer en 12-20db i forhold til 0 db eller startpulsen innenfor de første 15-20 millisekundene. (Refleksjoner som kommer etter 30 millisekunder blir tolket som ekko). Klarer man det har man skapt en refleksfri sone  (RFZ).

På venstre bilde under ser man refleksjons peaker ved ca 12-13 millisekunder. Bilde til høyre viser refleksjonene etter akustikk behandling av rommet. Her har refleksene blitt så undertrykt at de har oppnådd en refleksjonsfri sone.

 

 

Alle ETC og impulskurver er gjort med full range frekvensområde 0-20.000 Hz

Under er det noen ETC kurver som i utgangspunktet ser ganske bra ut. Etter første impuls fra 0 db undertrykkes etterklangen etter 13 millisekunder med 17db før en ny peak kommer.

Høyre kanal energi tids-kurve.

Venstre kanal energi tids-kurve

 

Impuls respons

Høyre kanal

Venstre kanal

 

 

På grafen under har jeg redusert tidsvinduet til de første 20ms for å finne ut hvor jeg bør gjøre akustiske tiltak.

Peakene i tidsvinduet er ganske smale i vinduet, så betydningen av å dempe disse kan være små, men jeg gjør noen praktiske forsøk med enkle tiltak uten de helt store endringene i rommet som en del av læreprosessen.

Høyre høyttaler.

Den første peaken (-5db) er ved 1.1 ms. Den andre peaken (-5db) er ved 3.2 ms. Den tredje peaken er ved 4.0ms (-10.5 db) Den fjerde peaken (-11db) er ved 4,7 ms. Den femte peaken (-11db) er ved  7,1 ms.

Den første peaken ved 1,1 ms har ved å regne ut: lydens hastighet ca. 343 m/s x 0,0011 s, blitt  0,37 meter lengre en første impuls ved 0 db.

Den andre peaken ved 3,2 ms har blitt 1.10 meter lengre en første impuls ved 0 db.

Den tredje peaken ved 4,0 ms har blitt 1.37 meter lengre en første impuls ved 0 db.

Den fjerde peaken ved 4,7 ms har blitt 1,61 meter lengre en første impuls ved 0 db.

Den femte peaken ved 7.1 ms har blitt 2,43 meter lengre en første impuls ved 0 db.

 

Venstre  høyttaler.

Den første peaken (-0,2db) er ved 0,6 ms. Den andre peaken (-5db) er ved 1,1 ms. Den tredje peaken (-2,3db) er ved 3,24 ms. den fjerde peaken (-5,9db) er ved 4,7 ms.

Den første peaken ved 0,60 ms er blitt 0,20 meter lengre er første impuls ved 0 db.

Den andre peaken ved 1,10 ms er blitt  0,37 meter lengre en første impuls ved 0 db.

Den tredje peaken ved 3,24 ms er blitt 1,11 meter lengre en første impuls ved 0 db.

Den fjerde peaken ved 4,70 ms er blitt 1,60 meter lengre en første impuls ved 0 db.

Da har vi 3 refleksimpulser på venstre og høyre høyttaler som er lik tidsmessig og kan sannsynlig behandles likt akustikkmessig. disse er ved 1,1 ms , 3,2-3,4 ms og ved 4,7 ms.

Den første peaken ved 0,6 ms er blitt 0,20 meter lengre en første impuls ved 0 db. Denne peaken er jeg spent på om det lar seg rette på da 20 cm lengre puls ikke når noen ting mellom høyttaleren og mikrofonen. De andre peakene bør en kunne rette på.

For å nærme meg RFZ, ser jeg for meg å prøve å redusere disse peakene.

Realistisk mål bør vel være å få alle peakene til å være under  -12 til 15 db.

 

Videre nå må jeg klippe til en snor som rekker mellom høyre høyttaler og mikrofonen + den lengste refleksjons avstanden i den peaken som jeg vil finne ut hvor kommer i fra. (2,43 meter for høyre høyttaler)

Deretter må jeg merke opp på snora de andre refleksjons avstandene som jeg har regnet ut for høyre høyttaler.

Etter det må jeg gjøre det samme med venstre høyttaler. Avstand mellom høyttaler og mikrofonen + 1,6 meter i tillegg. (den lengste refleksjons avstanden).

Med tilleggs slakken på snora må jeg da prøve med de forskjellige lengdene på snora å finne ut hvor snora treffer vegger, golv, tak og møbler for å gjøre akustiske tilltak.

 

 

 

Dette er sannsynlig retningen til refleksimpulsen som kommer 1,1 ms og er 0,37 meter lengre en den direkte pulsen. Den er lik for høyre og venstre høyttaler. Snora rekker ikke ned til stuebordet eller golvet så dette er utelatt.

 

Her henger de gule lappene hvor jeg skal prøve å gjøre noen tiltak. Det er jo helt typisk, der jeg ikke har gjort noe tilltak er der det reflekteres mest!. Men på en annen side, hvordan hadde det vært uten de akustikk platene som allerede er montert ?

Er jeg heldig klarer jeg meg med 1 plate til på hver sidevegg  og 2 plater til på bakvegg under bak høyttalerne.

 

Teipet på en akustikkplate på begge sider i rommet  for 1,1 ms refleksjonen og målte meg fram hvor disse burde stå i forhold til kurven for refleksimpulsen.

 

Så hva ble resultatet?  stemmer teori og praksis?

 

Venstre høyttaler

Den første peaken som er forsinket med 0,20 meter kan jeg så langt ikke gjøre noe med, men det var den andre peaken som er ringet rundt med rødt som var målet og fjerne.

Før behandling:

Etter behandling:

Peaken er nå dempet med over 8 db. I tillegg fikk vi noen side effekter, se de grønne sirklene.

 

Så til høyre høyttaler.

Her var det den første peaken på 1,1 ms som var målet.

 

Peaken på 1,1 ms er redusert med 15 db! i tillegg ser man side effektene i de grønne sirklene.

Målet med å få alle peakene under -12 til 15db ser ut til å kunne nås 🙂

 

Disse resultatene kom ved å montere platene rett på vegg uten luft bak. Akustiske tiltak i et rom blir fort synlig, men mener selv at disse akustikkplatene: Ecophon Focus B 20mm gjør lite ut av seg fysisk i forhold til hva de presterer.

Er også heldig at WAF faktoren er en faktor som jeg ikke trenger å tenke på. Så selv om rommet begynner å se nerdete ut, er det kun jeg som setter begrensningene i tiltakene for å få det slik jeg vil ha det.

 

Så konklusjonen så langt er at teori og praksis stemmer så langt 🙂

 

30.03.13

 

Har lært en del i dag 🙂

Peaken på 3,2- 3,4 ms som jeg merket av på vegg og i tak viste seg å komme i fra bakvegg. I tillegg viste det seg at første impuls på 0,6 ms som var forlenget med 20 cm kom i fra sofaen rett før mikrofonen. Teppet som jeg bruker på ryggen i sofaen dempet ikke denne peaken. Denne peaken kan jeg se bort i fra siden den vil forsvinne når jeg erstatter mikrofonen med eget hode og kropp.

Da kunne jeg lett fjerne 5-6 markør lapper ved å akustikk behandle bakvegg 🙂

 

Første forsøk:

Andre forsøk

Tredje forsøk, ved å tilte platene i bunn fjernet jeg 2 til 3 db ekstra noen steder i responskurven.

Endringer så langt, høyre høyttaler:

Før

Etter

Den 1 og 2 peaken er redusert med 8db, Den 3 og 5 peaken er ikke behandlet enda, men jeg nærmer meg målet på -12 til -15 db demping.

På bildet under har jeg brukt 0,2 ms smooting pr oktav for å lettere se hvordan kurven er.

Har her økt tidsvinduet med 60 ms og har fortsatt 0,2 ms smooting.

Her er det ikke mye som skal til for å nå -15 db. Peaken ved ca 12ms må skjekkes nærmere.

Endringer så langt, venstre høyttaler.

Før:

Etter:

Peak nummer 1 er redusert med 13db. Peak nummer 2 er redusert med 8db. Peak nummer 3 er redusert med over 22 db!. Den fjerde peaken er ikke behandlet fysisk enda men har blitt redusert med 3db som en sideeffekt.

På bildet under har jeg brukt 0,2 ms smooting pr oktav for å lettere se hvordan kurven er.

Har her økt tidsvinduet med 60 ms og har fortsatt 0,2 ms smooting.

For å få til -15 db demping før 20ms må jeg jobbe litt hardere ved 5-7 ms.

1.4.13

Har gjort noen endringer i tak som forbedret energi-tidskurven.

Siden akustikkplatene har en absorbsjon faktor på 0,6 mener jeg selv og programmet at det kan være fordel å vinkle platene litt. Dette var helt klart målbart på bakvegg.

Høyre høyttaler før og etter behandling.

Med unntak av den ene peaken som skiller seg ut ved ca 7 ms, ser det ganske greit ut. Peaken skyldes en refleksjon på sidevegg som jeg kommer til å behandle. Regner med at det kommer en mindre akustikkplate der. Den første peaken ved ca 1 ms kommer i fra ryggen på sofaen.

Høyre høyttaler 60ms tidsvindu

Det er fortsatt litt groms de første 5 ms, men vi får se hva det ender opp med.

Så til venstre høyttaler før behandling:

Etter behandling:

Her har det skjedd endel, spesielt de første 5ms. Peaken ved ca 1 ms er i fra ryggen på sofaen.

Venstre høyttaler med tidsvindu 60ms.

Vannfall høyre høyttaler smooting på 1/12 oktav.

Vannfall venstre høyttaler smooting på 1/12 oktav.

1/6 smooting pr oktav.

n

Hvor riktig dette er vet jeg ikke, har brukt default setting med 250 ms tidsvindu. ellers så står settingen i auto. Skal sjekke opp om det er noe feil i settingen.

Her er vannfallskurven uten lyd i fra test sporet. Med andre ord så er det en del støy i fra kjøleskap, pc, tv, og ventilasjon som spiller inn. Skal heller ikke si hvor riktig dette er.

Frekvensgang før akustikkbehandling:   1/3 oktav smooting

Frekvensgang etter akustikkbehandling: 1/3 oktav smooting. Frekvenser under 50Hz ser jeg bort i fra. Ser at det har vært høyere db nivå på målingen under, så jeg tar ikke dette som en fasit.

Idealkurven burde vært en svakt fallende kurve i fra 200 til 6000Hz, men i forhold til kurven på bilde over fenger denne kurven meg bedre. Føles mere behagelig for øret.

02.04.13

Som sagt tidligere mangler jeg å fjerne peaken ved ca 7ms på den høyre høyttaleren for å oppnå -15db innenfor de første 20ms.

Det viste seg at jeg måtte ha en form for demping akkurat der jeg hadde teipet fast noen såpeskåler i fra Ikea. Da var det  bare  å få fjernet disse…

Av mangel på noe annet ville jeg se om en teppeflis kunne gjøre noe fra eller til. Dette er selvfølgelig en imidlertidig løsning.

Høyre høyttaler før montering av teppeflis:

Etter:

Det blir litt gi og ta, reduserte 7ms peaken med 7db, og er under -15db på det meste innenfor 20ms. Men fikk en forhøyet peak ved ca 3ms.

60ms vindu

De første 2ms er refleksjoner i fra sofaen som jeg ikke klarer å gjøre noe med. Trur jeg gir meg med dette når det gjelder demping av høyre høyttaler. Såpeskålene blir flyttet litt rundt før jeg bestemmer hvordan jeg vil ha det design messig.

Venstre høyttaler før montering av teppeflis på vegg.

Det mangler litt på å nå -15db før 20ms, men jeg avventer med å gjøre mere. Hvorfor peaken på 1 ms dukket opp vet jeg ikke. Men kan ikke gjøre noe med den.

60ms vindu.

03.04.13

Slik blir sannsynlig akustikkplatene/teppeflisene plassert ut på hver side i rommet. Skal prøve å skaffe noen lyse teppefliser som kan harmonere bedre på veggen. Størrelsen på den laveste teppeflisen kan reduseres med 30%. Ellers så har jeg plassert ut flere såpeskåler mellom akustikkplatene for å bryte litt av. Lydmessig har de vel ikke allverden å si, men for å bryte litt mot resten fungerer det. Innslag av treverk gjør det litt lunere også.

Mikrofonen på bildet står vannrett under målingene. Siden det er en omnimik mener mange at målingene med mikrofonen også kan gjøres med mikken pekende rett opp.

Siden jeg fikk en del såpeskåler til overs brukte jeg noen av disse som dekorelement under stuebordet. det gjorde at bordet ser tykkere ut.

De går også igjen i baren….

Andre endringer i rommet er at akustikkplatene som var over og bak høyttalerne i taket er fjernet.

Tok noen nye vannfallskurver etter alt var på plass . Glattingen er på 1/12db pr oktav

Venstre høyttaler

Høyre høyttaler

Disse kurvene er ikke helt representative da lydstyrken under testen og det uungåelige støygolvet ligger for tett. Men en får en indikasjon på etterslepet i tidsaksen. Testen er gjort med 250ms tidsvindu. Ser jeg har litt å rette opp, men etterklangstiden virker kort med unntak mellom 100 og 500Hz.

Andre målinger som er gjort i dag er STI eller speech transmission index. Denne har vel ingen verdi i mitt rom, da  STI er beregnet for store auditorier og kansje kinoer. Jeg tolker dette som en godhetsverdi. 0= dårligst  1= best

STI for mitt rom ligger på 0,947.

RASTI er en mere krevende måling og som tar en del repeterende tester  før en får svaret, og ligger på 0,987.

Igjen ingen praktisk nytte for mitt rom. Regner med at hvis romklang, frekvensgang, demping osv var elendig at verdien ville nærme seg 0.

06.04.13

Siden teppeflisene fungerte riktig som absorbenter på sideveggene ville jeg bruke disse. For å få en lysere farge, trakk jeg de om med et flees teppe som jeg kjøpte på plantasjen (39,- kr). Brukte kontaktlim på sprayboks til dette.

På denne måten blir ikke absorbentene påtrengende synlig.

Absorbenten lengst inn mot hjørne på sideveggen fjernet et ekko som jeg selv ikke likte. Mikrofonen og programmet ga ikke noen indikasjon på dette, men det var lett hørbart ved å lage «klikkelyder» med tunga sittende i sweetspot.

Rommet virker enda mere åpent etter at jeg omstrukturerte såpeskålene på veggene.

Absorbentene ble festet med tesa dobbeltsidig teip.

Syns selv at det er mere harmoni med innslaget av treverk nå en det var før.

Kommer kanskje til å lage lister til å ha rundt de siste absorbentene. (var ikke helt fornøyd med kantene). Disse vil da bli malt med samme farge som veggen.

Den lydmessige endringen etter å ha gått litt mere vitenskapelig til verks når det gjelder plassering av absorbentene er udelt positivt. Lydmessig er stereoperspektivet breiere en før og det virker som om at sideveggene ikke begrenser perspektivet. Den tonale endringen oppover i frekvens er blitt mere min smak. Alt virker mere avslappet en før. Å begrense peakene som var før 20ms, inngår i en synergieffekt hvor helheten og resultatet blir hørbart.

Kan med hånda på hjertet si at det aldri har spilt bedre en det gjør nå!

Demonstrerte resultatet for svigerinna til kona hvor hun faktisk ikke trudde at det var de aktuelle høyttalerne som spilte, hun trudde at lyden kom i fra sidehøyttalerne i frontveggen. (hun måtte reise seg for å gå bort å sjekke) Høyttalernes evne til å forsvinne i lydbildet er et av de sterkeste punktene sammen med dybde perspektivet. Det er selvfølgelig ikke mye bass/dypbass i fra disse høyttalerne, men kan egentlig ikke si at det mangler mye hvis man spiller akustisk musikk, vokalpreget musikk eller jazz.

Konklusjonen etter dette, er at hvis man skal ha ett hifi/lytterom så legg mye ressurser (tid) i selve rommet og akustikken.

Er selvfølgelig ikke helt ferdig selv, men kan nå nyte lyden på en annen måte en det jeg har gjort tidligere:)

07.04.13

En liten oppdatering:

Det har blitt noen lange lytte kvelder, mest pga. at endel innspillinger har endret seg en del. Et eksempel: midnight choir live versjon av sangen Amsterdam stranded. Her er det et strenge instrument (av mangel på bedre definisjon)  på begynnelsen hvor viberasjonen i strengene går over til et slags holografisk pendlene viberasjon som gir en vannvittig romfølelse. Denne romfølelsen er blitt mye breiere og lurer hørselen til å tru at sideveggene er flyttet 10-15 meter lengre vekk. Lyden pendler nå i en bue på 180 grader fra øre til øre, litt Qsound effekt men denne effekten har ikke vært så fremtredende som nå.

Etter å ha dempet de verste romklangs peakene som tidligere må ha skapt rot og blandet seg i stereoperspektivet gir musikken nå mere rom informasjon etter at jeg har dempet rommet… Hører nå klangen og rommet i innspillingene bedre nå etter akustikkbehandlingen.

13.04.13

Siden jeg ikke ble fornøyd med kantene på teppeflisene som jeg trakk med fleese teppe, ville jeg prøve å liste rundt alle kantene. Fikk tak i en vinkellist som passet perfekt på tykkelsen. Malte listene 2 ganger med Skagengrå farge som er den samme fargen som jeg har på veggen.

 

Da var det bare å sette på et avstands anhold på gjærsag for deretter å mate på med listene.

 

Kuttet vekk fleese teppet langs kantene for at smeltelimet skulle ta bedre tak. Ble også kvitt brettene bak flisene også.

 

Kan godta dette resultatet, nå får absorbenten mere definerte kanter og rammen glir greit inn sammen med veggen 🙂

Da skal jeg konsentrere meg om dippen ved 80Hz i frekvensgangen for å se om jeg kan rette den litt opp.

14.04.13

Lekte meg med noen Rockwool plater i dag. Under er kurven for frekvensgangen i rommet for begge høyttalerene samtidig uten Rockwool plater.

1/6 smooting pr oktav.

Her med 4 stk 15cm plater bak sofaen. Resultatet er helt klart målbart, men ikke til det bedre. Som man ser trekker platene ned område mellom 150-200 Hz med 5 db. Resten er nærmes upåvirket, med unntak av nedre bass område.

1/6 smooting pr oktav.

Slik jeg tenker nå er vel 80Hz dippen resultat av stående bølger i rommet som lager en utfasning ved sweetspot. Ved å kanselere refleksjonen som skaper utfasningen ville jeg tru at jeg kan få noe av nivået tilbake ved 80Hz. Dette er selvfølgelig ren gjetting da jeg ikke har noen erfaring med dette. Skal vurdere og sette noen Rockwool plater bak lerrettet siden det er et lydgjennomsiktig lerret for å se om det kan endre noe på de stående bølgene.

18.04.13

Oppsummering for denne gang:

Rockwool plater bak lerret gjorde noen endringer, men kan ikke si at lyden endrett seg til det bedre.

Frekvensgang høyre høyttaler 1/6 smooting pr oktav etter akustikktiltak.

Energi tids kurve høyre høyttaler etter akustikk tiltak. 500ms.

Energi tids kurve høyre høyttaler 60ms.

Frekvensgang venstre høyttaler etter akustikk tiltak.

1/6 smooting pr oktav.

Energi tids kurve venstre høyttaler etter akustikk tiltak. 500ms.

Energi tids kurve venstre høyttaler etter akustikk behandling 60ms.

Mener selv at jeg har funnet et riktig forhold mellom akustikk tiltak og utførelse i rommet som er til å leve med. Kommer ikke til å gjøre noe mere i den nærmeste fremtid når det gjelder 80Hz problematikken siden jeg syns at det spiller bedre en det måler.

04.02.14

Var innom en kompis for ta noen målinger av lytterommet hans. Dette er en vanlig møblert stue hvor stuen ikke er akustikkbehandlet. Anlegget er 2.1

Frekvensgangen i rommet ble målt til følgende:

                                                        12db pr okt.

6 db pr okt.

6 db pr okt. med subwoofer. Som man ser er huskurven ganske ideel med bra toleranser og med et ekstra tillegg i bassen. Dette fungerte bra i denne sammenhengen. Frekvensgangen er summert venstre/høyre med romtillegg.

Hvis man ser på ETC kurven, ser man at det mangler litt for å oppnå en etterklangstid hvor etterklangen blir undertrykt med minimum 15 db før 20 ms. Men når man tenker på at rommet er ubehandlet er dette ikke så galt. Peaken ved 1 ms skyldes sofaen og peaken ved 3-4 ms kan skyldes 1 refleksjon i fra vegg, tak eller bordet nærmest sweetspoot. Dette kan sikkert ordnes med enkle akustikk tilltak, men han er litt låst da dette er en dagligstue.

Videre har han et dedikert ubehandlet gutterom i kjelleren med også et 2.1 anlegg. Han har selv lagt merke til at bassen ikke sitter som tenkt i dette rommet og var spent på hvordan målingene ble her. Som man ser på målingene har han ganske store utfordninger i dette rommet bassmessig. Kurvene er summert venstre/høyre med romtillegg. Her ser det ut til at det er endel stående bølger i rommet som gir utfasinger. Ved å flytte mikrofonen i fra sweetspott mot høyttalerne ca 0,6 til 1 meter reduserte jeg dippene i frekvensgangen 8-10 db. Med andre ord må lytteavstanden til høyttalerne endres ved å flytte godstolen eller høyttalerne frem og tilbake til man oppnår minst mulig utfasing i bassen. Videre må man nok eksperimentere med bassfeller.

                    6db pr okt. uten subwoofer

6db pr okt. med subwoofer

ETC kurven viser at rommet trenger en del akustikk tilltak.

Når det gjelder tiltak i disse rommene som jeg har målt, har jeg ingen fasit, men har kun gjort målinger for å bli bedre kjent med utstyret og for at brukerene av rommene skal kunne få en indikasjon på tingenes tilstand.