18. juli 2024

Lenz’s lov demo

Siden jeg hadde utstyr i fra andre prosjekter, valgte jeg å lage en demo rigg som viser hvordan Lenz’s lov fungerer.

Kort fortalt: en magnet som er i bevegelse nært et strømledende materiale vil møte induserende elektrisk motstand i motsatt retning av bevegelsen.

Demo riggen er laget av et kobberrør beregnet for vann og en magnetisk kule som har en ganske nøyaktig pasning i forhold til røret. Siden røret er av kobber er ikke røret magnetisk, men pga. at røret leder strøm kommer Lenz’t lov inn.

Har også en akryl-kule som har samme diameter som magnet kulen. Forskjellen i tiden det tar før kulene har gått gjennom røret er ganske synlig.