18. juli 2024

Single doser/antipopper og zero retention

Her er det et bilde av min versjon.

Ved å fjerne bønnebeholderen kan man med denne løsningen gjøre om kvernen til en single doser, dvs. at man kverner kun de kaffebønnene som en trenger til en espresso. Ved single dosing heller man opp riktig mengde kaffebønner opp i single dose røret og håper på at samme mengde kommer ut, dvs. zero retention.

Zero retention får man ikke med single doser, men man får dokumentert hvor mye kaffe kverna holder tilbake på hver shot. Det kverna holder igjen av kaffe blir forskjøvet til neste shot osv. Denne kverna holder igjen lite kaffe i utgangspunktet. Siste gjennomsnitt måling ligger på 0.0- 0.3 gram retention.

Andre fordeler med single doser er at det blir lite kaffesvinn. Kvernjustering blir også enklere da en kan justere kverna mellom hver shot uten at det blir en blanding av grovere/finere kaffe på samme shot. Det anbefales videre for mange kverner at justering mot finere kaffe skal gjøres med kverna i drift for å unngå belastning på kvernsteinene. Dette trenger ikke jeg å tenke på da det ikke er kaffebønner i single dose røret under innstilling.

I tillegg til overnevnte blir kaffebønnene oppbevart bedre ved å ha kaffen i tette beholdere en å ha 2-300 gram kaffebønner i hopperen over lengre tid.

Så til mitt forslag

Kjøpte noen knagger på jula som skal brukes sammen med akrylrøret som jeg har brukt som mate rør.

Måtte slipe ned diameteren slik at knaggene passet i akrylrøret.

Siden vekten av kaffebønnene blir liten i single dose røret, vil de siste kaffebønnene hoppe rundt over kvernsteinene (popping som de kaller det). Formen som knaggene gir og vekten av gjengejernet som holder alt i sammen gir et jevnt press på kaffebønnene under kverning.

Jeg lagde også en konet ring som passet inne i akrylrøret for å unngå at det la seg kaffe i overgangen til kvernhuset. den konete ringen stopper også knaggen i riktig høyde over kvernsteinene.

En volumkontroll knapp ble også brukt for å gi litt mere vekt.

Her er det en demo av systemet:

Da var 2 av 3 funksjoner løst, men jeg mangler zero retention delen. Etter litt googling ser jeg at mange har prøvd seg med en blåseløsning for å bli kvitt kafferestene i kverna.

Kjøpte en bert-bert fra Jula da jeg tenkte at belgen kunne være bra nok til dette formålet.

En vannlås fra en kum viste seg å passe perfekt da den har riktig diameter og har pakning som passer mot akrylrøret. i tillegg har den styrefinner.

Som luft rør ofret jeg en røre skje fra et irish coffee sett som ikke blir brukt.

Dette ble da resultatet:

Virkningen av systemet er under vurdering, da det er i utgangspunktet lite retention i kverna totalt sett. Jeg må også se på muligheten for å finne en belg med større kapasitet. Vinklingen av blåserøret mot kvernsteinen er også av stor betydning.