Utstyr for test av aspirasjonsanlegg

Jobbrelatert utstyr for testing av aspirasjonssentraler

 

En del av jobben min i det daglige er å teste brannvarsling i forskjellige bygg. Den mest vanlige måten å oppdage og varsle brann på, er å ha en hovedsentral med detektorer tilkoblet som oppdager, eller «detekterer» brann.

I store lagerhaller/idrettshaller/hangarer med stor høyde under taket (8-12 meter) brukes det ofte aspirasjonssentraler for å varsle brann. I praksis er dette en brannsentral som suger luft ifra taket via rørsystemer som er montert helt øverst i taket. Luften i røret går da igjennom en detektor på brannsentralen som vil varsle brann dersom detektoren registrerer røyk.

I disse rørene er det boret deteksjons-hull for detektering av røyk. Disse hullene kan variere ifra 4-25 mm i diameter. (25 mm vil si åpen ende). For at suget i deteksjons-hullene skal være helt jevne er hullet lengst vekk ifra sentralen størst og hullet nærmest sentralen minst.

Ved årlig kontroll av disse anleggene skal man mate hullet som er lengst vekk ifra sentralen med røyk for å se om brannsentralen virker som tenkt med hensyn til responstid osv. (rørene kan gjerne være 10-100 meter lange). Noe av problematikken her er hvordan man skal komme opp til hullet, finne hullet og mate hullet med røyk.

Tidligere har vi brukt en røykampulle i en plastflaske. Ulempen her er at flasken må holdes for hånd oppe ved røret mens man mater hullet med røyk.

For å kunne lette den jobben måtte jeg komme opp med noe annet.

Ved bruk av teleskopstang og forlengere (som vi også bruker ved røyktesting av røykdetektorer) kan vi nå ca 8-10 meter opp i lufta. Ved bruk av gardintrapp i tillegg er vi oppe i 12-14 meter.

 

Prototypen som er blitt testet ut det siste året er basert på følgende løsning:

Korken i plastflasken har påmontert en klype hvor en myggspiral er klemt fast. (myggspiralen lager nok røyk til at aspirasjonssentralen går i brann)

Videre er det kuttet et spor med samme form som deteksjonsrøret til aspirasjonssentralen i toppen av flaska. Flaska er i tillegg festet til teleskopstanga eller event. forlengeren. Har videre boret noen til-lufthull slik at spiralen får nok oksygen.

Fordelen ved bruk av myggspiral er at det er det nærmeste en kan komme organisk røyk uten å måtte fysisk tenne på bygget. Myggspiralen brenner også relativt lenge og er forutsigbar.

En annen fordel med myggspiralen er at det vil lukte myggspiral ved aspirasjonssentralen hvis røyken når frem til sentralen. Utlufta (eksosen) ifra sentralen er oftest plassert nær sentralen. Hvis det ikke lukter myggspiral etter en gitt tid kan det tyde på at røret har gått ifra hverandre eller det er tette deteksjonshull.

Ved test av aspirasjonssentraler er man ofte to mann. Dette fordi flere ting skal sjekkes samtidig og at avstandene kan være store.

Responstid skal måles og brannberedskapen skal opprettholdes ved å ha en mann på sentralen. Det sier seg selv at en ikke kan være to steder samtidig.

Som sagt har denne prototypen fungert greit hittil men…..

 

Her er der rom for forbedringer:

  • Plastflaska kan smelte hvis myggspiralen kommer for nære flaskeveggen.
  • Klypa smelter hvis myggspiralen brenner helt ned.
  • Dårlig usikker feste-anordning mot teleskopstanga
  • Begrenset bruksområde, må ha flere typer tilpassede flasker hvis hullet er på oversiden eller på siden av deteksjonsrøret. (i de fleste tilfellene er hullene vendt ned mot gulvet)

Her måtte jeg tenke litt lengre enn prototypen, og kom frem til følgende løsning:

Kjøpte 2 drikkeflasker i aluminium. Fikk tak i litt 28 mm kobber-rør (teleskopstanga er 29 mm innvendig). Kjøpte også en overgang i kobber som passet bedre mot flaskekorken. Loddet kobberdelene sammen.

Kjøpte metallklyper beregnet til å henge opp håndklær. Festet klypa i korken med smeltelim og festet deretter korken i kobber-røret på samme måte.

 

 

For å få et bedre utseende krympet jeg på en krympestrømpe med lim utenpå rør-stussen.

     

 

Teleskopstanga har en klemlås som jeg ville prøve å kopiere funksjonen til. Fant et plastrør som går akkurat inn i kobber-røret. Lagde en fjær av pinner ifra opptenningsved-prosjektet og limte den fast i plastrøret.

 

 

Noen endringer senere….

Det ser gjalla ut, men det virker. Som «trykk-knapp» brukte jeg en linse ifra en defekt ORM 140 detektor som jeg hadde liggende. Den har nesten samme form som den originale trykk-knappen. Har også foret opp knappen slik at knappen får nok press når den er inne i røret.

 

 

 

Og her er det ferdige resultatet av låsedelen. Trykk-knappen har riktig motstand slik at flaska ikke vrir seg i teleskopstanga.

 

 

Lagde et hull i bunnen på flaska som røyken skal komme ut av. Limte fast en rør-nippel slik at jeg kan velge rørtyper og bend i forhold til bruken av utstyret.

Da har vi fått mange nye muligheter med hensyn til å variere i forhold til rørplassering ute på anleggene. Selv om det ene bendet vender ned mot gulvet vil røyken fortsatt komme frem til aspirasjonssentralen siden sentralen suger røyken ut av flaska.

Skal nå finne ut om en trenger til-lufthull eller ikke og eventuelt hvor mange.

 

 

12.04.11

Har gjort ferdig en basispakke som inneholder testutstyr som dekker behovet til 90 prosent av aspirasjonsanleggene.

 

Var i dag på en bondegård for å teste aspirasjon på en låve. Godkjent responstid på landbruk er maks 1 min. (2 min. på industri) Her oppnådde jeg responstid på 25 sekunder med stussen avbildet nedenfor. Dette er den raskeste tiden jeg har klart å få på dette anlegget med kun fyr i en myggspiral.

Må nevne at jeg måtte bore 2 stk. 7 mm til-lufthull på siden av flasken for å holde god fyr i myggspiralen.

Siden jeg har vist frem testutstyret offentlig, kan ikke utstyret patenteres. Det er kun ideer som er unnlatt offentligheten som kan patenteres. Derfor velger jeg å fortsatt vise frem testutstyret. Har da i det minste opphavsretten 🙂

(Pr. dags dato er utstyret allerede re-designet og oppdatert med mange andre muligheter og funksjoner.)